Archief 2014

Foto's:
Ilse Mey 2014 (Google+ Album)
Djurre van der Schaaf (Google+ Album)

Uitslagen:

Uitslagenlijst Morra Run voor Kika

Hemelum - Zondag 30 november 2014

 
M5, 5 KILOMETER
PltsNaamGJWoonplaats/VerenigingTijd
1Siep Nota1990Sneek18:20 
2Ewoud Kooistra1940Makkum19:55 
3Michel Beukens2000Scharnegoutum21:04 
4Pieter de Jong2003Lytsewierum22:02 
5Remco Zeilstra2000Scarnegoutum23:11 
6Rutger2000Scharnegoutum23:12 
7Sven Kalsbeek1996Scharnegoutum23:38 
8Loek Smid1961Hindeloopen23:39 
9Luitzen de Vries1969Koudum23:58 
10Lars de vries2000Koudum23:59 
11Christian Vessies1973Koudum24:02 
12Luc Visser2000Heeg24:04 
13Dikkie van der Werf1956Bolsward24:34 
14Fokke van den Akker1961Hemelum24:39 
15Jan Dotinga1960Oosthem24:40 
16Pieter van der Bij1957Jirnsum25:02 
17Tjardo Stellingwerf1999Hemelum25:50 
18Jarno Bijlsma2004Scharnegoutum25:55 
19Ruben van der Bijl2003Scharnegoutum26:03 
20Richard Bouma1964Soesterberg26:33 
21Durk Veldman1969Balk26:56 
22Evor Bagt1994Koudum27:01 
23M van der Bijl1974Scharnegoutum29:03 
24Gosse Wielinga1969Balk29:26 
25Dukr Brouwer1958Sneek29:53 
26Cor Visser2003Heeg30:00 
27Ton van den Mauk1957Sneek30:03 
28Jelle Siersma2004Hemelum30:09 
29Abe Dijkstra1968Harlingen30:22 
30Harry Werkman1974Lemmer30:23 
31Jesse Spoelman2004Koudum30:24 
32Pieter Bootsma1971Hindeloopen30:40 
33Sef Siersma2005Hemelum30:55 
34Arjan Siersma1972Hemelum31:03 
35Douwe Schotanus2005Hemelum31:04 
36Jorn Haantjes2003Bakhuizen31:25 
37Marcel Pieters1972Hemelum31:37 
38Kyran Pieters2004Hemelum31:53 
39Roel Bouma1941Hemelum32:48 
40Dave de Jong1976Sneek32:49 
41Sjoerd2005Hemelum33:00 
42G. Boersma1976Hemelum33:04 
43Dhr. de Groot1961Bakhuizen40:44 
44Cees Vogelvanger1975Sneek41:51 
45Hielke Gase2004Warns43:17 
46Krijn Gase2007Warns43:17 
47Wieger Gase2004Warns43:39 
48Tieme Velthof2004Hemelum43:42 
49Martijn van der Wal1970Hemelum44:06 
 
V5, 5 KILOMETER
PltsNaamGJWoonplaats/VerenigingTijd
1Getty Dotinga1993Oosthem23:10 
2Theuny Reiner2001Scharnegoutum23:12 
3Danique Bolt2001Scharnegoutum24:33 
4Inez de Jong2004Lytsewierum25:00 
5Ellis Bolt2003Scharnegoutum26:00 
6Marte Stellingwef2001Hemelum26:43 
7Josephine van der Burg1982Nijland27:53 
8Ilse Bles1999Hemelum28:07 
9Maaike Dijkstra1985Elahuizen28:16 
10Grietje Buren1978Bolsward28:18 
11Anat Kos1991Zwolle28:38 
12Femke Tysma1989Balk28:43 
13Erica Verdegaal1960Leeuwarden28:47 
14Mirthe Dotinga2001Sibrandabuorren28:53 
15Aagje Koopmans1998Scharnegoutum29:02 
16Lotte Roskam1997Ijlst29:04 
17Arieke Venema1976Sneek29:05 
18Ria Stellingwerf-Molle1964Hemelum29:06 
19Ciska Sterk1976Sneek29:11 
20Grytsje Melchers1987Balk29:12 
21Annike Stellingwerf1994Koudum29:19 
22Helen Schilt1978Idskenhuizen29:28 
23Hennie Smid1965Hindeloopen29:35 
24Sandra Postma1968St Nicolaasga29:45 
25Laura2003Hommerts29:54 
26Ilse Dozeman2000Hommerts29:56 
27Jacqueline Treep1964Hillegom30:02 
28Tryntsje van Dijk1979Elahuizen30:18 
29Sanne Bootsma2003Hindeloopen30:39 
30Tille Paanakker1962Hemelum31:01 
31Benthe Slump1998Warns31:20 
32Jildou de Vries1998Bakhuizen31:21 
33Susy Konst1980Bakhuizen31:27 
34Marije Stilma1999Koudum31:28 
35Jannie van der Wal1953Sneek31:30 
36Gabriella Jochems1998St. Johannesga31:32 
37Thea Witteveen2002Blauwhuis31:40 
38Monique Ketelaar1970Blauwhuis31:42 
39Marian Konst1973Bakhuizen31:43 
40Jikke Hummel1965Broek31:44 
41Janny van der Weij1964Tjerkgaast31:50 
42Sytske de Jong1977Heeg31:51 
43Chantal Valkema1990Oudega Sudwest-Frysl31:57 
44Lina Tuinstra1969Hemelum32:24 
45Froukje2001Oudega32:27 
46Hester2000Oudega32:28 
47Barbera Hoekstra1977Oudega32:28 
48Symona2001Hemelum33:01 
49Marrit Agema1988Groningen33:09 
50Margriet van der Weij1959Sondel33:14 
51Jettie Strampel1991Bakhuizen33:14 
52Monique de Jong1976Sonnega33:45 
53Doutzen Ouderkerken1960Makkum34:04 
54Maaike Bron1981Zwolle34:08 
55Anne Douma2003Hemelum36:13 
56Hendrika Schotanus2003Hemelum36:16 
57Marrit van der Zee1987Joure36:49 
58Vera Veenstra1981Heeg36:52 
59Evie Mariek Meij2004Hemelum36:53 
60Mara van der Wal2004Hemelum43:43 
61Klaske Smid2004Hemelum43:59 
62Femke de Boer2006Hemelum44:04 
63Janet Kuipers/Hiemstra1975Hemelum45:01 
 
M10, 10 KILOMETER
PltsNaamGJWoonplaats/VerenigingTijd
1Petrus Lenes1967Almere36:50 
2Wiebe Koopmans1974Scharnegoutum39:10 
3Gerald Hoogeveen1965Bolsward40:10 
4Herman Westerhuis1974Tzum40:32 
5Nico Treep1961Hillegom40:34 
6Jelle van der Velde1966Jellum40:49 
7Jacob van den Berg1956Harlingen44:14 
8Nolle Lam1958Elahuizen44:30 
9Cor Wetting1953Leeuwarden44:31 
10Henk Canrinus1962Nijland44:33 
11Jan-Jelle Kuipers1977Wommels44:33 
12Jouke Hoekstra1973Ìjlst44:50 
13Kristian de Vries1976Sneek44:51 
14Bauke Triemstra1991Bakhuizen45:09 
15Hette pieter Wink1991Oudega45:27 
16Lars van Bavel1975Bolsward45:50 
17Hendrie van der Werf1955Schraard46:06 
18Klaas Halma1957Gaast46:26 
19Freark Kaspersma1957Abbega46:50 
20Jasper Sierdsma1979Itens46:59 
21Theo Vrieswijk1975Bolsward47:19 
22Ivor Beem1978Amsterdam47:23 
23R. van der Brug1961Molkwerum47:45 
24Jelle Visser1994Tjerkgaast48:08 
25Mart Meulman1998Sneek49:08 
26Dooitze van den Berg1967Wons49:25 
27Tallie van der Sluis1960Sneek49:44 
28Sjoerd Hemda1961Ferwoude49:54 
29Auke van der Sluis1967Sneek49:58 
30Carl van Ekelenburg1975Makkum Fr50:06 
31Hessel van der Goot1979Warns50:08 
32Durk Douma1962Woudsend50:12 
33Ruurd van Wieren1968Heeg50:14 
34Domien Witteveen2000Blauwhuis50:15 
35L. van der Pal1962Heeg50:17 
36Peet Alsemgeest1960Naaldwijk50:18 
37Douwe Attema1958Heeg50:42 
38Sicco Hylkema1968Oudega g.s.50:45 
39Bas Brouwer1969Blauwhuis50:45 
40Hendrik van der Zee1979Balk51:34 
41Peter Rypma1985Sneek51:34 
42J.Bandstra1962Workum51:44 
43Fokke Dooper1963Grou52:32 
44Arjan van Buuren1983Zwolle52:35 
45Fred Visser1962Tjerkgaast52:36 
46Arnoud Dijkstra1983Leeuwarden52:45 
47Pieter Wesselius1992Leeuwarden52:50 
48Jan Roelof Middeldorp1965Sneek53:12 
49Henk Groen1963Sneek53:42 
50Rutgert Oldenburger1973Sneek53:58 
51Menno Roskam1965Ijlst54:24 
52Dr. Maurer Wolfgang1944Sieger, Duitsland54:34 
53S. de Witte1953Sneek55:41 
54Theo de Vries1982Terherne55:53 
55Jan de Vries1966Heerenveen56:40 
56C. Visser1963Sneek56:54 
57Roel Kooijker1961Tijnje57:05 
58Daniel Stellingwerf1998Hemelum57:08 
59Djurre Joh. van der Sc1951Oentsjerk57:11 
60Henk Lageveen1960Folsgare58:42 
61Sierd Stellingwerf1962Hemelum59:43 
62S. Konst1963St. Nicolaasga1:01:37 
 
V10, 10 KILOMETER
PltsNaamGJWoonplaats/VerenigingTijd
1Yke Schouwstra1965Oosterzee44:31 
2Maaike Hornstra1965Jellum44:32 
3Tineke van der Veen1980Harlingen47:42 
4Hannemijn Meulman2000Sneek49:44 
5Siska Folkertsma1963Heerenveen51:02 
6Anneke Heijnis1966Woudsend51:13 
7Marleen van der Zee1979Heeg51:39 
8Sabina Sirag1982Stavoren51:40 
9Anna Stilma/postma1965Koudum51:49 
10Cathrien Noppert1979Scharsterbrug52:54 
11A Steigenga1976Gaastmeer53:00 
12Gea Elgersma1963Sneek53:06 
13Marja van der Wal-Zoer1963Joure54:01 
14Esther Hijlkema1972Oudega54:15 
15Inez Overwijk1973Workum54:26 
16Ria Brouwer1952Bakhuizen55:24 
17Aukje Duyf1956Hemelum55:50 
18Doutsje Hibma1988Skarsterbrege56:00 
19Geesina Bouma1984Stavoren56:19 
20Ida Hylkema1965It Heidenskip56:30 
21Femke Weselius1977Workum56:48 
22Agnes Winia1968Elahuizen57:54 
23Ytsje de Vries1986Oudega58:04 
24Jeltsje Pander1982Balk59:13 
25Angela Mous1976Balk59:13 
26Annelieke Zuidema1978Makkum Fr59:34 
27Simone de Best1971Sneek59:35 
28Hanna Boschma1983Joure59:36 
29Esther Dijkstra1983Sint Nicolaasga59:52 
30Harmke de Vries1966Heerenveen59:59 
31Sjoerdje Tijsma1992Balk1:00:10 
32Tiaida Brouwer1991Groningen1:00:11 
33Geke van der West1990Sint Nicolaasga1:00:20 
34Djoke de Boer1995It Heidenskip1:00:41 
35Ankie Boschma1963Tijnje1:00:47 
36Wienie Veld1953Grou1:01:03 
37Toziena van der Tuuk1973Scharnegoutum1:02:27 
38Inge Faber1987Hindeloopen1:02:28 
39Willeke Postma1977Hemelum1:02:42 
40Paula Brandenburg Harich1:02:43 
41Hilda vd Galiën1970Koudum1:03:37 
42Jillina Baartse1983Ens1:04:52 
43Hotske Broersma1981Koudum1:05:35 
44Amarins Dijkstra1981Balk1:05:36 
 
M16, 16.1 KILOMETER
PltsNaamGJWoonplaats/VerenigingTijd
1Erik Negerman1975Hilversum52:56 
2Willem de Boer1977Exmorra58:31 
3Wilco Kooistra1979Leeuwarden1:00:56 
4Jetze Genee1978Makkum Fr1:01:19 
5Richard Velzen1978Achlum1:02:31 
6Henk van Eldik1960Leeuwarden1:04:11 
7Albert van Ramshorst1963Sneek1:06:26 
8Jappie Brandenburg1983Oudemirdum1:06:51 
9Wieger Schotanus1970Balk1:07:04 
10Siebolt Haijtema1971Workum1:07:06 
11Saco Bootsma1994Workum1:07:06 
12Evert Westerhof1978Sneek1:08:46 
13Ronald de Fries1982Bakhuizen1:09:02 
14Henk Ruiter1962Sneek1:09:09 
15Tjitte Jan de Vries1991Warns1:09:23 
16Marten Sjoerds1972Workum1:10:16 
17Gielt Algra1972Heeg1:11:32 
18Sytse Algera1970Zeewolde1:12:11 
19Hans-Jan Jasper1970Sneek1:12:19 
20Fekke Fekkes1969Koudum1:12:35 
21Jelle Wolthuizen1965Sneek1:12:49 
22Berend Schotanus1971Emmeloord1:13:10 
23Beke Cnossen1954Boazum1:13:16 
24Bas de Best1968Sneek1:13:35 
25Mark Brouwer1968Sneek1:13:40 
26J.R. de Boer it Heidenskip1:14:04 
27Edwin Troost1968Bolsward1:14:47 
28Bernard Winsemius1983Joure1:14:58 
29Andre Duinstra1970Sneek1:15:54 
30Martijn Bergsma1976Balk1:15:58 
31Wytse Bouma1957Balk1:15:59 
32Andries van Dijk1963Lemmer1:16:06 
33Jan Ketsen1973las Vegas1:16:23 
34Sjoerd Bijlsma1974Bolsward1:16:29 
35Wibe Jan Elgersma1970Harich1:16:39 
36Alex de Lange1972Balk1:16:45 
37Arnoud Huisman1973SNeek1:16:54 
38Luuk Noarding1967Oosthem1:16:54 
39Symen van der Velde1957Waaksens gem Litt1:17:09 
40Jan Kuiper1955Hemelum1:18:27 
41Tom Stellingwerf1967Koudum1:18:27 
42Fimme Jan van der Wal1971Oudega Gaast Sleat1:18:28 
43M.F.M. van der Hulst1956Lemmer1:19:28 
44S. Olaf1969Idskenhuizen1:20:14 
45Erwin Homan1969Lemmer1:20:17 
46Joop Tromp1965Nijland1:20:24 
47Jaap Zijlstra1967Hindeloopen1:20:26 
48Philip Kruft1989Bunnik1:20:58 
49Fedde Bloemhof1963Itens1:21:07 
50Edwin Veenstra1983Joure1:21:15 
51Karst Anema1946Stiens1:21:43 
52Bert van der Lijn1970Balk1:21:48 
53Goffe Venema1969Balk1:21:48 
54Koos Jacobsen1953Sneek1:23:02 
55Stefan Swengel1986Bolsward1:23:03 
56Jaap Dijkens1960Zeewolde1:23:20 
57Tjomme de Haan1963Hemelum1:23:31 
58Ralph Simmers1982Zwolle1:23:57 
59Leo van der Meulen1955Sneek1:24:13 
60Gerben Brouwer1950Sneek1:24:13 
61Ysbrand Valkema1971Ysbrechtum1:24:38 
62Frank Klasen1945Sneek1:24:39 
63Age Dijkstra1973Colomco1:25:45 
64Rene Bruinsma1959Tijnje1:26:18 
65Johan Feenstra1968Sneek1:27:59 
66Kees Visser1960Tjerkgaast1:28:10 
67Gudo Baartse1976Luttelgeest1:28:25 
68Wiepke Wierda1971Elahuizen1:30:55 
69Jan Leystra1958Witmarsum1:31:07 
70Marc van Gelder1968Leeuwarden1:31:21 
71Jan Slokje1950Sexbierum1:31:22 
72Henk Velkers1956Joure1:32:44 
73Ibo Grouwstra1960Sondel1:34:19 
74Klaas Jongsma1967koudum1:39:41 
75Johan Betsema1955Ten Boer1:47:55 
 
V16, 16.1 KILOMETER
PltsNaamGJWoonplaats/VerenigingTijd
1Ylona Kruis1973IJsbrechtum1:06:25 
2Liesbeth Steenbergen1966Sneek1:13:17 
3Tineke van de Wal1985Oudehaske1:17:47 
4Janet Werkema1961Sneek1:18:30 
5Marijke Bekkema1977Itens1:21:06 
6Johanna de Vries1971Oudega g.s.1:21:45 
7Femke Boersma1976Balk1:26:32 
8Theresia Offringa1976Nijland1:27:11 
9Marjan Dijken1968Lemmer1:28:33 
10Pietsje Fekkes1971Koudum1:28:36 
11Wendelin Wielenga1971Sneek1:28:41 
12Roelina Adema1975Hommerts1:28:41 
13Lysbet Faber1959Lemmer1:29:34 
14Karen de Kruif1966Blauwhuis1:31:19 
15Antsje Smeding1968St. Nicolaasga1:31:20 
16Klaske Portena1967St. Nicolaasga1:31:21 
17Akkie van Wezep1969Nunspeet1:32:14 
18Ingeborg Posthuma1964Nes1:33:23 
19Ciske Kroets1959Witmarsum1:33:35 
20Hilly van der Molen1976Scharnegoutum1:34:15 
21Kim Boonstra1980Leeuwarden1:34:26 
22Pytsje Rypma-Tjalma1966Heeg1:37:55 
23Tietsje Abma-de Roos1971Hommerts1:39:23 
24Hedwig Falkena1977Hommerts1:39:24 
25Lia de Vries1970Hommerts1:43:03 
26Jiildou Kroes1971Hommerts1:43:04 
27Petra van der Meer1975Balk1:44:42 
28Nienke Dijkstra1976Koudum1:47:33 
 
Dank aan alle sponsoren en vrijwilligers

ą
Thijs Tuinstra,
26 sep 2015 05:58
Comments