Archief 2013

Uitslagen:

Uitslagenlijst Morra Kika Run

Hemelum - Zondag 8 december 2013

 
M5, 5 KILOMETER
PltsNaamGJWoonplaats/VerenigingTijd
1Ewold Kooistra1990Makkum19:27 
2Bas Harsema1982Groningen21:16 
3Sander Haitsma2000Balk24:18 
4Maurits de Jong2000Sneek24:47 
5Richard Ruiter1974Bolsward24:51 
6Rein Kramer2001Bolsward25:09 
7Wouter Galama1991Bolsward25:40 
8Fokke van den Akker1961Hemelum25:55 
9Julian Kuipers2004Workum25:58 
10Rients Kuipers1966Workum26:05 
11Gijs Niewold2003Loosdrecht26:25 
12Tjardo Stellingwerf1999Hemelum26:26 
13D. Auciello2000Mijdrecht26:26 
14Willem Huizing1965Bolsward26:27 
15Lue Visser2000Heeg27:23 
16Remmelt van der zijden2001Biddinghuizen27:35 
17Sybren koop wind1985Lemmer27:36 
18Klaas Niewold1966Lossdrecht27:53 
19Pieter van der Bij1957Jirnsum27:57 
20Stijn Wikkerink1988Utrecht28:45 
21Jan Pieter Dijkstra1957Warns29:18 
22Douwe de Jong1968Workum30:11 
23O. Mous1952Bakhuizen30:58 
24Wybe2003Hemelum30:58 
25Jorn Haantjes Bakhuizen31:26 
26Tjalling Gerritsma1984Bolsward31:28 
27Cor Visser2003Heeg31:40 
28Anne Breemer1958Wyckel32:11 
29Erik Hemmes1970Sneek32:13 
30Age Dijkstra1973Koudum32:34 
31Kyllian de Boer2005Katlijk32:51 
32Tim Douma1967Hemelum33:31 
33Meine Visser1965Bolsward33:49 
34Arjan van der Meer2001Bolsward34:01 
35Sjoerd2005Workum35:38 
36Bert Veltman2002Hommerts36:46 
37Mark2003Hommerts37:10 
38Geert Dozeman1966Hommerts37:11 
39Jan Wildschut1965Hemelum38:08 
40Aron2000Bolsward42:55 
 
V5, 5 KILOMETER
PltsNaamGJWoonplaats/VerenigingTijd
1Moniek Boskma1996Hardegarijp24:57 
2Hester Groenveld1968Bolsward26:39 
3Barte van Zuiden1999Biddinghuizen26:53 
4Silke Jellesma1998IJsbrechtum27:18 
5Maria Egin1972Bolsward28:18 
6Hedwig Falkena1977Hommerts28:53 
7Reina Huizing1972Bolsward29:07 
8Theresa Offringa1976Nijland29:14 
9Meike Kirch2002Breukelen29:20 
10Juul Niewold2001Loosdrecht29:20 
11Iemkje klein1986Lemmer29:58 
12Rianne de Jong1999Wolsum30:08 
13Kira2011Wolsum30:09 
14Shirley Sieperda1981Bolsward30:11 
15Femke ALtena1986Bolsward30:12 
16Marie bleeker1972Bolsward30:13 
17Lianne Spoelstra1981Sneek31:03 
18Marije Stilma1999Koudum31:07 
19Amber Koning1977De Hoeve31:12 
20Esmee Ringersma2004Sneek31:13 
21Anneke Hillenaar1957Sneek31:13 
22Grietsje Stienstra1965Winsum31:31 
23Sandra de Ruyter1990Hindeloopen31:33 
24Esther Zeldenrust1987Hindeloopen31:34 
25Hester Groenveld1968Bolsward31:40 
26Jolanda Blumens1971Sneek32:13 
27Nienke Dijkstra1976Koudum32:33 
28Marian Konst1973Bakhuizen32:45 
29Wendy Kraai1973Katlijk32:52 
30Rebecca Gabriëlle Joch1998Koudum33:01 
31marte Stellingwerf2001Hemelum33:15 
32Saskia Ringersma1972Snek33:16 
33Lisa Douma2001Hemelum33:17 
34Anne Douma2003Hemelum33:19 
35Anke van der Tol1980Kimswerd33:54 
36Titia Fokkema1975Harlingen33:55 
37Anna Rypma1975Kimswerd33:55 
38Petra Visser1966Sneek33:56 
39M. Müller1972Koudum33:57 
40Jeltsje Visser1967Winsum33:57 
41Thea Boskma1967Hardengarijp33:58 
42Ria Stellingwerf1964Hemelum33:59 
43marte Stellingwerf2001Hemelum34:00 
44Alie van der Meer1972Bolsward34:02 
45Vera de Haan1984Sneek34:25 
46Ilse Breemer1964Wyckel35:06 
47Antsje van Stralen1981Gytsjerk36:26 
48Grytsje van Stralen1982Gytsjerk36:27 
49Anne Tuinstra1998Hemelum36:36 
50Rebecca Kuitert1999Hemelum36:36 
51Symona Wildschut2003Hemelum36:41 
52Annet Stegenga1966Wyckel36:43 
53Laura2003Hommert36:46 
54Anja van Wigcheren1960Workum37:46 
55B. Ybema1961Workum37:47 
56Lina Tuinstra1969Hemelum38:06 
57Susan Zeeman-de Jong1975De Hoeve38:44 
58Amber Koning1977De Hoeve38:44 
59Yfke Hoogland1968Stavoren39:40 
60Oosterkamp1951Eindhoven40:19 
61Audrey Feenstra1976Bolsward42:59 
 
M10, 10 KILOMETER
PltsNaamGJWoonplaats/VerenigingTijd
1Erik Bouma1979IJlst37:27 
2Ynte Lemstra1990Lemmer39:19 
3Bert Barhorst1957Ylst44:06 
4Rein van der Wal1980Parrega44:15 
5Nolle Lam1958Elahuizen44:25 
6Chris Jansen1964Sneek44:35 
7Sytse Algera1970Zeewolde45:00 
8Dorlandt1976Heerenveen45:07 
9Sije Boskma1966Hurdegarijp45:08 
10M. Wouda1973Koudum45:15 
11Cor van Sluis1949Franeker45:46 
12Ruurd hans de Boer1969Oudemirdum47:40 
13Alexander Boskma1992Groningen47:47 
14Johan de Jong1973Sneek47:50 
15Jaap Dijkens1960Zeewolde48:34 
16Luut de Jong1966Woudsend48:42 
17L. Smid1961Hindeloopen48:47 
18Chris Vessies1973Koudum48:52 
19Andries Koenen1956Heeg49:15 
20Alex De Lange1972Balk49:22 
21Jurjen Faber1971Koudum49:40 
22Londema1949Sneek49:46 
23Gerard Haitsma1968Balk49:59 
24Peter Yntema1967Ypecolsga50:03 
25Klaas Halma1957Gaast50:19 
26Bennie de Boer1969Katlijk50:52 
27Daniel Loot1977Heerenveen51:00 
28Fedde Bloemhof1968Itens51:23 
29Anske Schotanus1975Koudum51:25 
30Gerben Brouwer1950Sneek51:39 
31Pieter Wouda1947Workum51:45 
32E. van der Werff1965Brandburren52:13 
33Damien Witteveen2000Blauwhuis52:18 
34Ruurd Wiezen1968Heeg52:18 
35Wim Haringsma1972Balk52:58 
36Erik Bouma1979IJlst53:27 
37Douwe Bokma1956Hindeloopen53:28 
38Hans Kort1961Bolsward53:32 
39Marten van der Wal1966It Heidenskip53:49 
40Tsjerk Viersen1955Hommerts54:10 
41Remko Bruinsma1973Boksum54:54 
42Gilles Rattink1994Deventer56:11 
43Rudie Vallinga1960Bolsward56:17 
44Jelle Breeuwsma1964Folsgare56:41 
45Djure van der Schoot1951Oentsjerk57:42 
46Catharinus Wierda1971Oudemirdum57:50 
47Marcel van der Kooi1971Sneek58:20 
48Siebrand Haarsma1973Oudega58:38 
49Arjen Kemker1974Koudum59:53 
50Bert de Vos1965Sneek1:00:13 
51Alberte Rameau1954Rien1:00:30 
52T. van der Schaaf1975Bolsward1:01:09 
53Ype Haytema1970Koudum1:01:19 
54Dorlandt1976Heerenveen1:01:19 
55Alwin Buren1973Workum1:01:25 
56Meindert Roosjen1943Leeuwarden1:04:10 
57Gerben Klein Nulent1955Koudum1:05:35 
 
V10, 10 KILOMETER
PltsNaamGJWoonplaats/VerenigingTijd
1Jantje Haagsma1981Hylpen45:37 
2Hester Salverda1992Oudemirdum48:02 
3Saskia Smits1975Jutrijp48:58 
4Marijke Bekkema1977Itens51:10 
5Wytske Kok1972Joure51:31 
6Ida Hylkema1965it Heidenskip52:28 
7Ringma1964Sneek53:16 
8Karin Danhof1971Irnsum53:40 
9Antje van der Wal1969ijsbrechtum54:21 
10Clara de Boer1973Bolsward54:24 
11Aukje Jorritsma1961Sneek54:27 
12Minke Rienstra1989Balk54:28 
13Tryntsje Draaijer1983Balk54:29 
14Roelina Adema1975Hommerts54:34 
15Hilarides1964Hindeloopen55:18 
16Carla Flapper1960Workum55:54 
17Natasja Viersen1983Workum56:20 
18Erna Kaptein1969Folsgare56:41 
19Liset Zwaan1964Workum56:42 
20Mariella Klein1955Koudum57:41 
21Ymkje Haarsma2000Oudega58:52 
22Ria Brouwer1952Bakhuizen58:55 
23Astrid Lukkien1973Sneek59:17 
24Willemien Runia1951Lemmer59:38 
25Aukje Duyf1956Hemelum59:53 
26A. v.d. Akker1979Sneek1:00:14 
27Baukje Atsma1969Folsgare1:00:24 
28Mieke Haarsma1973Oudega1:00:41 
29E. Stipkovits1964Sneek1:01:01 
30Elberta Buren1977Workum1:01:48 
31Pytsje Tryntsje Wink1986Oudega g.s.1:02:54 
32Claudia1974Zuid Scharwoude1:03:07 
33Barbara Hoekstra1977Oudega1:03:49 
34Imka van der Meer1975Oudega-G1:03:49 
35M. Westerhoff1977Sneek1:04:06 
36Inge Faber1987Hindeloopen1:04:08 
37Kim Haytema1973Koudum1:04:09 
38Emese1995Hattem1:04:22 
39Lia Haytema1961Warns1:04:25 
40Willeke Postma1977Hemelum1:06:42 
41Paula Brandenbrug1976Harich1:06:56 
42Sjoerdje Tijsma1992Balk1:07:25 
43Rohinda Tazelaar1947Hemelum1:10:26 
44Cheryl van der Schaaf1999Bolsward1:16:41 
45Kimberley van der Scha1996Bolsward1:18:25 
46T van der Schaaf1977Bolsward1:18:26 
 
M16,1, 16.1 KILOMETER
PltsNaamGJWoonplaats/VerenigingTijd
1Willem de Boer1977Exmorra56:55 
2Klaas Kroese1968Scharnegoutum1:04:28 
3Jappie Brandenburg1983Oudemirdum1:06:03 
4Freek Jaarsma1974Makkum1:06:03 
5Klaas Willem Zwaagstra1972IJlst1:06:05 
6Thijs Tuinstra1967Hemelum1:06:12 
7Tjerk Bruinsma1965Makkum1:07:30 
8Jack Cöp1963Sint Nicolaasga1:08:35 
9Wieger Schotanus1970Balk1:10:10 
10Harm Alberts1963Harlingen1:10:23 
11Saco Bootsma1994Workum1:10:29 
12Gielt Algra1972Heeg1:11:18 
13Peter Hoekstra1984IJlst1:11:58 
14Fekke Fekkes1969Koudum1:12:44 
15Wim Kuipers1955Sneek1:12:58 
16Andries van Dijk1963Lemmer1:13:25 
17Johannes de Boer1963it Heidenskip1:13:43 
18Jaap de Graaf1964Wijckel1:14:24 
19Sjoerd Andela1957Rijs1:15:23 
20Jaap Zijlstra1967Hindeloopen1:15:51 
21Dooitze van den Berg1967Wons1:16:21 
22Jacco Altena1979Bolsward1:16:29 
23Auke Ykema1964Sexbierum1:17:44 
24Harry Alting1978Sloten1:18:01 
25Uilke Bosma1957Joure1:18:16 
26Goffe Venema1969Balk1:18:30 
27Geert Slump1967Warns1:18:43 
28F.Postma1955Bakhuizen1:18:51 
29Hessel de Boer1955Leeuwarden1:19:06 
30Benny Bijlsma1951Marsum1:19:23 
31Gerrit Dijkstra1968Sneek1:19:51 
32Tom Hellingwerf1967Koudum1:19:53 
33Karst Anema1946Stiens1:20:31 
34Willem Bootsma1959Workum1:21:09 
35Ivor Beem1978Amsterdam1:21:23 
36Olaf Kistenmacler1963Sneek1:22:15 
37Johan Jorritsma1967Sneek1:22:20 
38Jouke Hoekstra1973IJlst1:22:29 
39Bert van der Lijn1970Balk1:22:33 
40J. de Boer1978Stavoren1:22:36 
41Lauran Spitters1969Heeg1:22:43 
42Jan van Zalinghe1964Dronrijp1:22:55 
43E. Rienstra1965Sneek1:23:42 
44Bottema1973Las Vegas1:24:45 
45Wiepke Wierda1971Elahuizen1:25:50 
46Tjomme de Haan1963Hemelum1:26:07 
47Ralph Simmers1982Zwolle1:26:16 
48Leo van der Meulen1955Sneek1:26:42 
49Gerard1991Amstelveen1:27:05 
50Tjeerd Osinga1962Balk1:27:31 
51Jurgen Buren1976Bolsward1:29:45 
52Bart Lekkerkerker1964Woudsend1:30:27 
53Johan Betsema1955Ten Boek1:30:43 
54Jan Leijstra1958Witmarsum1:32:41 
55G. Auciello1967Mijdrecht1:33:37 
56Philip Kruft1989Bunnik1:34:43 
57Reinder Tel1959Surhuizum1:35:23 
58Peter Faber1957Workum1:36:21 
59Johan Lurens1959Zwolle1:41:08 
60Gerrit Veenstra1953Zwolle1:51:57 
61Pee de Graaf1968Balk1:53:36 
 
V16,1, 16.1 KILOMETER
PltsNaamGJWoonplaats/VerenigingTijd
1Ylona Kruis1973Ysbrechtum1:06:39 
2Jacinta Fancel1963Leeuwarden1:12:45 
3Nynke Steigenga1983Exmorra1:18:02 
4Ineke Altenburg1968Sneek1:22:21 
5Jolien Bandstra1989Balk1:22:45 
6Diona Pijl1987Utrecht1:22:56 
7Aasien Andela1958Oudega1:25:18 
8Ymkje Brattinga1966Woudsend1:29:57 
9Marja van der Wal-Zoer1963Joure1:31:36 
10Lia de Vries1970Hommerts1:32:35 
11Pietsje Fekkes1971Koudum1:32:36 
12Lysbeth Faber1959Lemmer1:33:36 
13Ingeborg Posthuma1964Nes1:34:16 
14Ciske Kroets1959Witmarsum1:35:50 
15Jose Faber1990Workum1:36:20 
16Gerda Breeuwsma1961Schettens1:37:49 
17Atty de Haan1980Oudega1:38:55 
18Aafje de Graaf1968Wyckel1:41:49 
19Klaske Betsema1950Ten Boer1:43:12 
20Janneke Kokshoorn1987Lelystad1:43:34 
21Mirjam Smit1972Lelystad1:43:51 
22Ellena van der Velde1985Sneek1:45:47 
 
Dank aan alle vrijwilligers en sponsoren !
 
Comments